Wednesday, February 4, 2009

Sampah Politik

Biasanya jolokan 'sampah masyarakat' yang sinonim dengan masalah sosial yang kian melata di muka bumi ini. Tapi kini saya rasa jolokan 'sampah politik' perlu dikomersialkan. Kalau dahulu, pihak PDRM menggunakan istilah "Najis Dadah' dan 'kecelakaan jalan raya' bagi memotivasikan masyarakat demi untuk membendung peningkatan kadar penyalahgunaan dadah dan kemalangan jalan raya. Tapi kini, saya rasa pihak yang bertanggungjawab perlu memainkan peranan bagi membendung 'sampah-sampah politik' ini.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...