There was an error in this gadget

Saturday, September 27, 2008

Zakat

Semasa berkhutbah pada Jumaat lepas (26 September), Dr. Hj. Abdul Basit Hj. Abdul Rahman, Penasihat Pondok Haji Abdul Rahman, Sg. Durian turut menjawab soalan yang diutarakan kepada beliau melalui SMS.

1. Bagaimana Zakat Pendapatan dikira?
Katanya, pengiraannya ada dua cara, iaitu;
i. Jumlahkan semua pendapatan bulanan dan darab dengan dua belas (setahun) maka ambil 2.5% daripadanya dan berikan kepada orang yang layak menerima zakat.

ii. Jumlahkan semua pendapatan bulanan dan tolak dengan perbelanjaan bulanan, kemudian darab dengan dua belas (setahun) maka ambil 2.5% daripadanya dan berikan kepada orang yang layak menerima zakat.

2. Bolehkah zakat diberikan kepada saudara terdekat?
Katanya,saudara terdekat ini boleh dikategorikan kepada dua, iaitu;
i. ASAL yang merujuk kepada ibu bapa, datuk nenek, anak dan cucu. Golongan ini tidak boleh diberi zakat kerana sudah menjadi tanggungjawab sipengeluar zakat terhadap mereka.

ii. CABANG yang merujuk adik-beradik, bapa saudara, anak saudara dan seumpamanya. Golongan ini boleh diberikan zakat. Bahkan dengan pemberian zakat akan mengeratkan silaturrahim di antara meraka.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...