Monday, September 15, 2008

Yang 'Wahidnya' Orang Politik

Dewasa ini, penerimaan kebanyakan individu di dalam masyarakat terhadap sesuatu pendapat adalah berasaskan kepada tahap pendidikan yang dilabelkan dengan ‘title’. Pendapat Pak Mat, Abang Lah, Pak Soh, Mak Nab dan Mek Som sukar diterima apatah lagi untuk dipraktikkan. Mereka lebih mudah menerima pendapat yang diberikan oleh Prof. Dr. Mat, Dr. Lah, Prof. Madya. Ir. Soh, Prof. Emeritus Dr. Nab dan Dr. Som.

Walaupun begitu, jika dilihat dalam penerimaan pengesahan sesuatu dokumen untuk dikemukakan kepada agensi-agensi kerajaan, seperti memohon biasiswa,pinjaman, wang KWAP, memohon sambung belajar,memohon pekerjaan dan seumpamanya, kerajaan lebih percayakan orang politik daripada pegawai kerajaan sendiri. Pegawai kerajaan dalam kumpulan sokongan tidak layak mengesahkan dokumen-dokumen berikut walaupun berada dalam Kumpulan ‘B’. Sebaliknya, orang politik walaupun berjawatan Ketua Kampung, JKKK, Penyelia Mukim dan seumpamanya lagi yang rata-ratanya berada dalam kumpulan ‘C’ masih layak mengesahkan dokumen-dokumen berikut. Inilah hebatnya orang politik berbanding pegawai-pegawai kerajaan. Dan inilah juga ‘bersih’nya orang politik berbanding pegawai dan kakitangan kerajaan.

Orang politik tidak payah bersandarkan pada kelulusan akademik untuk mendaki jawatan memadailah dengan mendapat majoriti undi para penyokongnya. Berbeza dengan pegawai dan kakitangan kerajaan yang bersandarkan pada kelulusan akademik, peperiksaan-peperiksaan jabatan, PTK, Laporan Nilaian Prestasi Tahunan dan seumpamanya lagi.

1 comment:

cikli said...

pegawai kerajaan jusa pun belum tentu dapat datuk.
orang politik hujung jula pun boleh datuk.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...